Ekstraordinært Årsmøte 2016

Nedre Buskerud Fjordhestlag

 

NBFL inviterer til Ekstraordinært Årsmøte 1. juni 2016

Stall Jensvoll, Kl 18:00

 

Nedre Buskerud Fjordhestlag oppfordrer medlemmer til å aktivisere seg i styret, dersom det ønskes mer aktivitet i klubben!

 

Enkel bevertning med kaffe/te, brus og kaker.

Vi ønsker velkommen!

 

Balanse 2015

 

Regnskap

 

Budsjett

 

Innkalling og Årsmelding - ekstraordinært årsmøte

 

Organisasjonsplan NBFL

 

Lov for Nedre Buskerud Fjordhestlag

 

ÅRSMØTE REFERAT MARS 2016

© Nedre Buskerud Fjordhestlag 2013-2017